Styrelse

Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman 2017:

Ordförande: Elin Johansson

Kassör: Karin Stenvall

Sekreterare: Ulf Norsa

Övriga ledamöter: Helene Forsberg och Tomas Lindbäck

Suppleant: Caroline Trapp

Valberedning: Gunnar Hannu (sammankallande) och Josefin Lundberg

 

Top