Styrelse

Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman 2020:

Ordförande: Elin Johansson

Kassör: Karin Stenvall

Sekreterare: Ulf Norsa

Övriga ledamöter: Helene Forsberg och Britt-Louise Nyman

Suppleant: Nina Olovsson